Arquipélago de Cíes

  

 

OS VISITANTES AS ILLAS CÍES EN TEMPADA ALTA DEBERÁN CONTAR A COA AUTORIZACIÓN DA XUNTA DE GALICIA NO MOMENTO DE MERCAR O BILLETE Á NAVIEIRA. Solicite a súa autorización AQUÍ

No caso de pernoctar no camping (único lugar autorizado) e viaxar en transporte marítimo regular, o propio camping tramitará a autorización administrativa necesaria para as datas reservadas. Información e reservas Camping Islas Cíes

Recoméndase visitar o Centro de Visitantes do Parque Nacional para ter unha información previa máis detallada e poder planificar mellor a visita.

 

 

Identificación:
Composto polas Illas de Monteagudo, Faro e San Martiño e os illotes da Agoreira ou Boeiro, Penela dos Viños, Carabelos e Ruzo. Situado na bocana da ría de Vigo.

Pertence ao concello de VIGO

Superficie: 3.091 Hectáreas: 433 ha terrestres y 2.658 ha mariñas.

Outras figuras de protección: Parque Natural dende 1980. Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) dende 1988. ZEC Illas Cíes dende 2014.

Mapa Geográfico Cíes

AccesosFolleto InformativoServizos básicos Atención visitantes Servizos hostaleiros Actividades Recomendacións Lexislación Contactos Navieras

Foto CiesSe voamos por riba do arquipélago das Cíes queda patente o relevo tan contrastado entre a cara oeste, orientada ao océano, onde os abruptos cantís se elevan máis de 150 metros , e a cara leste, que mira cara a ría de Vigo e toca o mar coas areas das súas praias. Destaca pola súa importancia xeomorfolóxica e biolóxica o complexo formado pola barreira da praia de Rodas, que actúa de ponte natural entre as illas Monteagudo e Faro, e o Lago (antigamente “O Lago dos Nenos”), que serve de refuxio de cría de peixes e outros animais acuáticos. Noutrora poboadas, as Cíes ofrecen unha boa mostra de patrimonio cultural: ruinas de mosteiros, castros, fabricas de salga e almacéns dos carabineiros.

 

Accesos

Islas CíesEN TRANSPORTE PÚBLICO MARÍTIMO:
 
Na tempada alta (Semana Santa, e do 15 de maio o 15 de setembro): 
As empresas de transporte que realizan estes servizos adoitan ter base nos portos de Vigo, Cangas e Baiona. Cada tempada estas empresas establecen as súas rutas e horarios polo que é recomendable consultalos previamente para achegarse ás illas nestas datas. Contactos de Navieiras.

 

O límite de visitantes diarios para o arquipélago de Cíes na tempada alta é de 1.600-1.800 persoas diarias, polo que é necesario dispor de autorización previa da Xunta de Galicia no momento de mercar o billete á navieira. Solicite a súa autorización AQUÍ

 
Na tempada baixa (o resto do ano)
Só se pode visitar Cíes en grupo organizado polo que os visitantes deben contactar coas navieiras autorizadas que organizan os grupos de visita. Contactos de Navieiras.  Estes grupos contan cunha cota de 250-450 persoas diarias e deberán contar cunha autorización do director conservador do Parque Nacional. Tamén deberán contar con guías autorizados polo Parque Nacional, cun mínimo de 1 guía por cada 25 visitantes.
 
 
EN BARCO PRIVADO:
Pódese facer a visita calquera día do ano pero é preciso contar cos permisos de navegación  e fondeadura expedidos polo Parque Nacional. O formulario para solicitar o permiso de navegación pódese descargar nesta páxina web no apartado de permisos e nel aparece indicada tamén a documentación que hai que axuntar. As solicitudes, unha vez cumprimentadas, pódense remitir por correo electrónico, correo ordinario ou fax as oficinas do Parque Nacional.  
Unha vez obtido o permiso de navegación poderá solicitar telemáticamente os permisos de fondeadura para aqueles días que desexe fondear nas illas.
O límite diario neste arquipélago e de 75-125 fondeaduras/día repartidas en tres zonas (San Martiño, Nosa Señora e Rodas) nas augas do Parque.

Servizos básicos nas illas Cíes

Islas CíesAsistencia sanitaria: Só nos meses de xullo e agosto e fins de semana de setembro existe este servizo nas illas Cíes. A caseta de atención sanitaria localízase a poucos metros da caseta de información, xunto á praia de Rodas. Xeralmente o concello de Vigo destina tamén a estas illas un servizo de vixiancia de praias durante a tempada estival. Estes servizos chegán ás illas, co primeiro barco diario e marchan co último do día.

Islas CíesAuga potable: As fontes publicas das illas carecen de garantía sanitaria. É importante, pois, levar auga para visitar illas xa que este é un territorio con vento e moito sal no aire que propicia a deshidratación baixo o sol. Tamén se pode mercar auga nos servizos hosteleiros das illas.

Islas CíesAseos públicos: Os aseos públicos son accesibles e están situados no camiño que vai por riba do cámping, na ruta do faro.

Áreas de descanso: Aproveitando o abrigo natural que proporcionan as árbores, habilitáronse varias zonas de descanso xunto a algúns dos camiños máis frecuentados, dotadas de mesas de pedra e bancos. As mais importantes están o carón do Lago, xunto á praia de Nosa Señora, e no camiño da praia de Figueiras.

Servizos e equipamentos de atención ao visitante nas Cíes

Islas CíesCaseta de Información: No arquipélago de Cíes o punto de información está situado a 100 metros do peirao de Rodas, na illa de Monteagudo. Pódese solicitar aquí toda a información que se precise sobre o Parque Nacional, tanto en cuestión de servizos coma de posibles actividades a realizar nas illas, o seu principal obxectivo é ofrecer ao visitante toda a información que lle permita aproveitar ao máximo a súa visita nas Cíes. Este servizo está dispoñible sempre que haxa servizo regular de transporte marítimo.

Islas CíesCentro de Visitantes: Está situado, a 1,2 km do peirao de Rodas, na illa do Faro. Inaugurado como Centro de Interpretación en 1997, sitúase no interior dun antigo almacén de artillaría do S.XIX, o cal foi levantado á súa vez sobre as ruínas do Mosteiro de Santo Estevo, datado no S. XI. No seu interior aínda se poden observar os restos da cimentación, algunhas pezas que formaron parte das cornixas do edificio e un sepulcro antropomorfo.
Actualmente o Centro dispón de punto de información ao visitante, sala de interpretación-exposición, un área para obradoiro infantil, e unha sala multiúsos para proxeccións, cursos, conferencias ou actividades con colectivos programadas polo persoal do parque ou solicitadas ao parque. Xeralmente, permanece aberto durante a Semana Santa e toda a tempada estival.

Islas CíesMiradoiros: Aínda que existen multitude de lugares nas illas dende os que poder admirar a súa paisaxe, tan só se consideran como tales algúns deles, que polo seu elevado interese paisaxístico, amplitude e localización a súa visita é recomendable para a maior parte dos visitantes. En Cíes temos o Faro de Cíes, Faro dá Porta e Faro de Monteagudo, Pedra dá Campá ou o Alto do Príncipe.

Observatorios: Casetas de madeira para a observación de aves mariñas cun deseño tal que permite achegarse ás zonas de cría sen perturbar nin escorrentar as colonias de aves. Existen dous nas illas Cíes, un situado a poucos metros do miradoiro da Pedra dá Campá e outro xunto ao Faro de Monteagudo, na illa do mesmo nome.

Islas CíesPaneis informativos e sinalización: O Parque Nacional presenta un panel informativo no arquipélago de Cíes situado frente a caseta de información. Conten un mapa específico do arquipélago, cos servizos, puntos de interese e itinerarios, ademais dun mapa xeral coa situación do Parque Nacional e algúns aspectos básicos da normativa do espazo natural.

Sinalización: Os principais itinerarios e puntos de interese están sinalizados coa súa cor correspondente. Tamén se indican as zonas de reserva ou as restrinxidas ou pechadas por motivos de xestión.

Servizos hostaleiros nas illas Cíes

Islas CíesCámping de Cíes: Atópase na illa do Faro, a 700 m da Caseta de Información. Ten capacidade limitada e cada visitante pode aloxarse un máximo de 15 días consecutivos, polo que é recomendable realizar a reserva de praza con antelación por teléfono, na súa páxina web ou na oficina do cámping na estación marítima de Vigo. O cámping, xeralmente, está aberto sempre que exista transporte marítimo regular de viaxeiros, aínda que é mellor consultalo con antelación.

Restaurantes: En Cíes hai varios establecementos de hostalaría que se encontran abertos no período no que opera o transporte público regular. Restaurante do Camping de Cíes, Bar Serafín, Bar Begoña e o Restaurante Rodas.

Actividades nas Illas Cíes

- Itinerarios guiados

Foto CiesO equipo de Uso Público do Parque Nacional, entre outras actividades, deseñou distintos itinerarios guiados que son ofertados ao público xeral durante a época estival. O obxectivo principal é mostrar o visitante, dunha forma amena e significativa, os trazos máis sobresaíntes do percorrido, en función da temática elixida. Na actualidade véñense desenvolvendo rutas interpretativas con contidos xerais, cuxo obxectivo é o recoñecemento dos principais valores do Parque así como outras no que se mostran aspectos máis concretos do patrimonio natural e cultural. Son de carácter gratuíto, e para poder participar nelas é necesario anotarse con antelación nas casetas de información das illas, onde estarán expostas as diferentes rutas, os horarios e o número de participantes máximo para cada unha, requisitos necesarios para poder ofrecer unha actividade de calidade. Tamén existe a posibilidade de poder anotarse previamente a algunha destas rutas a través da central de reservas de Parques Nacionais sempre e cando este aberta algunha das convocatoiras.

- Itinerarios sinalizados

Islas CíesNa actualidade existen 4 sendeiros sinalizados, situados entre as illas do Faro e Monteagudo, xa que a illa de San Martiño aínda non dispón de equipamentos de Uso Público. Debido ás características físicas do terreo e á zonificación existente, todos os percorridos son de tipo lineal, aspecto a ter en conta para planificar a visita; non obstante, a duración media estimada do itinerario aparece detallada contando coa ida e a volta, dato que tamén figura nos folletos de Cíes, proporcionados polas navieiras xunto cos billetes de embarque. Todos comezan na caseta de información do Parque Nacional, onde podemos resolver dúbidas ou solicitar aspectos máis concretos sobre éstes.

Mapa Itineraios Cíes- Itinerarios sinalizados

Descrición dos itinerarios

 

- Outras actividades:

 

Pódese realizar mergullo ou "snorkel" en calquera das zonas de baño. É moi recomendable preguntar na caseta de información con antelación. Aconséllase levar un neopreno* sinxelo xa que as augas soen rondar os 15-18 graos no verán.

(*) En caso de empregar chumbos é necesario solicitar o permiso de buceo con antelación.

Normalmente tamén existe a posibilidade de realizar actividades subacuáticas e saídas en piragua na illa coas empresas autorizadas polo Parque Nacional. Consultar previamente.

Recomendacións para a visita:

 

Normativa do Parque Nacional. Lembre que non está permitido:

(Lei 15/2002 pola que se declara o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia; Decreto 274/99 polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Illas Atlánticas de Galicia; Decreto 88/2002 polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Espazo Natural da Illa de Cortegada e a súa contorna; Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,; Lei 9/2001 de conservación da natureza de Galicia e a Ley 30/2014 de Parques Nacionales).

Lexislación

Se desexa ver toda a lexislación vixente clicke aquí

Contactos de interese

1.- Oficina do parque

 

2.- Casa forestal Cíes

 

3.- Navieras / Empresas de transporte ás illas Cíes

 

3.1.-Servicio Regular / Grupos e visitas educativas:

NAVIERA MAR DE ONS, S.L.
Tlf: 986-225-272 Fax: 986-226-969
Web: www.mardeons.es
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
NABIA (NAVIERA ILLA DE ONS)
Tlf: 986-320-048 Fax: 986-430-416
Web: www.piratasdenabia.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
NAVIERA  RÍAS GALLEGAS (RG)
Tlf: 986-433-706
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
CRUCEROS DO ULLA-TURIMARES
Tlf: 986 731818 // 608089458  -  Fax: 986 733543
web: www.crucerosdoulla.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

NAVIERA  RÍAS GALLEGAS (RG)
Tlf: 986-433-706
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
BAHIA-SUB
Teléfono: 607 911 523 
web: www.bahiasub.com
 
CRUCEROS RÍAS BAIXAS
Teléfono: 986 731 343 - Fax: 986 731 343
Web: www.crucerosriasbaixas.com
E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
TOURS RÍAS BAIXAS
Teléfono: 609 411 668 / 619 534 087
web: www.toursriasbaixas.com
E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.; Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
 

3.2.- Grupos e visitas educativas:
 
OCEAN SECRETS
600 854260 // 649 493797
Web:www.oceansecrets.es
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
CHARTER TERRA NOVA
Tlf: 661 056 494
Web: www.charterterra-nova.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
MERAK NÁUTICA
Telf: 986 28 38 03
web: www.meraknautica.es
e-mail:
 
GREEN POWER BOATS
M 603 14 06 40
www.greenpowerboats.com
 
SAILWAY, S.L.
Tlf: 986 442 351 - Fax: 986 442 353
Web: www.sailway.es
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
OCEANIC AROUSA TOURS
Tlf: 648 458 116
Web: www.oceanicarousa.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
RUTAS RIAS BAIXAS
Tlf: 609 359 141
Web: www.rutasriasbaixas.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
CRUCEROS PELEGRIN (MONROA S.L.) Tlf: 608 182 274
Web: www.crucerospelegrin.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
ALVAMAR
Tlf: 653 516 969
Web: www.alvamarnautica.com
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
INTRAMAR INICIATIVAS TRADICIONALES MARÍTIMAS
Tlf: 690 843 488 / 986 742 072
Web: www.intramar.org
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. / Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
MAR DE AGUIÑO
Tlf: 981 841 454
web: www.mardeaguiño.es
e-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.


 
 
 
 
 
 
 

4.- Hostelería

 
Camping Islas Cíes
 
Oficina de información Estación Maritima da Ria en Vigo
Teléfono: 986 438 358 (de Junio Septiembre)- 986 225 582 (Outubro a Maio) Fax: 986 227 557
Recepción Camping: 986 687 630
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. - Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Web: www.campingislascies.com