Parque Nacional das Illas Atlanticas de Galicia

                                                        Actualidad:                  Español    Galician

Artículos

El Parque Nacional

Conozca un poco más el Parque a través de esta sección, podrá encontrar el mapa de situación, ficha técnica, valores representados, recomendaciones, legislación y mucha más información...

Archipiélagos   Centro de visitantes

Ficha Técnica

Valores representados

Sistemas naturais ligados a zonas costeiras e plataforma continental da Rexión eurosiberiana.

Cantís, matogueiras costeiras, dunas e areais, fondos mariños (rocha, area, cascallo, bosques mariños...); valores culturais: ermidas, castros, cruceiros, pecios,... e pesca artesanal, medicina popular, cancioneiro, supersticións e lendas, patrimonio inmaterial...

Recomendaciones para a visita y normativa do parque nacional

 • Nas illas non hai colectores de lixo. Organice a volta dos residuos ao porto de orixe: concienciar previamente, levar bolsas para a recollida, etc.
 • Concienciarse previamente sobre os efectos negativos do pisoteo das dunas e da recollida de plantas e de cunchas, fundamentais coma fonte de nutrientes (calcio) para a flora e fauna da praia e duna.
 • Informarse da normativa do Parque, facéndose partícipe na súa conservación.
 • Levar calzado deportivo e roupa cómoda; tampouco esquecer o impermeable ou algo de abrigo para a viaxe en barco e en previsión dos cambios de temperatura.
 • Levar auga e procurar beber abundantemente durante a visita; unha prolongada exposición ao sol, ás temperaturas estivais e ao vento poden producir problemas de deshidratación.
 • Non esquecer elementos como gafas de sol, gorras e crema de protección solar.
 • Circular só polos camiños destinados ao uso público (zonas de visita libre), tendo en conta a cartelería de sinalización.
 • E reconendable levar gafas de mergullo, cámara de fotos, de vídeo e prismáticos.
 • O silencio beneficia á fauna e ao que o disfruta: os ruídos (aparatos de música, gritos, etc.), diminúen a calidade ambiental e impiden o disfrute dos sons da natureza.
 • Atender ás instruccións establecidas pola dirección do Parque e seguir as indicacións dos gardas do PN. Colabore activamente na conservación deste espazo natural, alertando sobre posibles deficiencias ou suxerindo melloras; a comunicación é un instrumento básico de xestión.

Ademais hai que ter en conta que en Sálvora e Cortegada non hai baños públicos e en Cíes só en Semana Santa e no verán. Tamén é importante saber que non hai servizo médico, a excepción dos meses de verán en Cíes e Ons que contan cun posto da Cruz Vermella de atención diúrna.

Recorde que non está permitido

 • Prender calquera tipo de lume, fogueira ou similar.
 • Os verquidos de calquera tipo de residuos ao mar e o abandono en terra de lixo.
 • Acceder ás zonas sinalizadas coma non accesibles ao público.
 • A recolección, destrucción ou alteración de elementos de interese arqueolóxico, histórico ou xeolóxico, tanto terrestres como mariños.
 • Coller cunchas (son nutrientes dos solos areosos das praias e dunas).
 • Molestar, ferir, capturar ou matar aos animais silvestres.
 • Estropear, cortar ou arrincar a vexetación.
 • O desembarco de animais domésticos (salvo cans de cego).
 • O disfrute do medio ambiente é un dereito fundamental polo que é preciso manter unha actitude responsable e respetuosa, colaborando activamente na preservación deste espazo natural, patrimonio de todos/as.

(Extractado de la ley BOE, nº 157, de 2 de julio de 2002).

Lexislación

Se desexa ver toda a lexislación vixente clicke aquí

Está aquí: Home