Parque Nacional das Illas Atlanticas de Galicia

                                                    Actualidade:                  Español    Galician

Lexislación

Foto CiesParque Nacional

* Lei 15/2002, de 1 de xullo, pola que se declara o Parque Nacional marítimoterrestre das Illas Atlánticas de Galicia (BOE, nº 157, de 2 de xullo de 2002) modificada polo artígo 121 da Lei 53/2002 de 30 de decembro de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orden Social (BOE, nº 133, de 31 de decembro de 2002)..

Obxecto:

a) Protexer a integridade de ecosistemas ligados a zonas costeiras e á plataforma continental da rexión eurosiberiana.

b) Asegurar a conservación e recuperación, no seu caso, dos hábitats e as especies, así como a preservación da diversidade xenética.

c) Asegurar a protección, recuperación, fomento e difusión dos seus valores ambientais e do seu patrimonio natural, regulando de forma compatible coa súa conservación tanto a actividade investigadora e educativa coma o acceso dos visitantes.

d) Promover e apoiar no interior do parque as actividades tradicionais compatibles coa protección do medio natural.

e) Achegar ao patrimonio común unha mostra representativa do ecosistema litoral da rexión eurosiberiana, incorporando o Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia aos programas nacionais e internacionais de conservación da biodiversidade.

 

 • Decreto 274/99, do 21 de outubro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Illas Atlánticas. (DOG nº 209 de 28/10/99)
 • Decreto 88/2002, do 7 de marzo, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos naturais do Espacio Natural da Illa de Cortegada e o seu entorno. (DOG nº 62 de 01/04/02)

 • Decreto 23 / 2006, do 16 de febreiro, polo que se establecen determinadas medidas de xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

 • Real Decreto 1082/2008, do 3 de xuño, sobre ampliación das funcións e servizos da Administración do Estado traspasados á  Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de conservación da natureza (Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia)

 • Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 5/2001, do 28 de xunio, de réximen xurídico das concesiones na illa de Ons.

 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (Comunidade Autónoma de Galicia).

 • Lei 5/2007, do 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais.

 • Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

 • Lei 5/2001, do 28 de xuño, de réxime xurídico das concesións na illa de Ons (Comunidade Autónoma de Galicia).

 • Lei 41/2010, do 29 de decembro de protección do medio mariño.

 • Decreto 174/2010, do 1 de outubro, polo que se desenvolve o réxime xurídico e regúlase o procedemento para o otorgamiento das concesións da illa de Ons.

 • Lei 30/2014 de Parques Nacionales.

 • Real Decreto 389/2016, do 22 de outubro, polo que se aproba o Plan Director da Rede de Parques Nacionais.

Zonas de especial protección para as aves (ZEPA)

 • Arquipélago de Cíes ES0000001(1988)
 • Arquipélago de Ons ES0000254(2001)
 • Zonas mariñas de Cies, Ons e Salvora dentro da ZEPA ES0000499 Espacio mariño das Rías Baixas de Galicia (2014)

Zonas de Especial Conservación (ZEC)

 • Arquipélago de Cíes  ZEC ES0000001 (arquipélago de Cíes).
 • Arquipélago de Ons. Dentro do Complexo Ons-O Grove ZEC ES1140004
 • Arquipélago de Sálvora. Dentro do Complexo Húmido de Corrubedo ZEC ES1110006

Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)

 • Illas Cíes:  ZEPVN Illas Cíes
 • Illa de Ons: Dentro da ZEPVN Complexo Ons-O Grove
 • Illa de Sálvora: Dentro da ZEPVN Complexo Húmido de Corrubedo

Zona OSPAR: Convenio sobre a protección do medio mariño do Atlantico nordeste.

Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia (2008).

 

Vostede está aquí: Home Recursos Lexislación